EP Application Suite
Greece

(21 active MEPs)
Order by:  


Nikos
ANDROULAKIS
Konstantinos
ARVANITIS
Anna-Michelle
ASIMAKOPOULOU
Emmanouil
FRAGKOS
Alexis
GEORGOULIS
Eva
KAILI
Manolis
KEFALOGIANNIS
Petros
KOKKALIS
Athanasios
KONSTANTINOU
Stelios
KOULOGLOU
Elena
KOUNTOURA
Stelios
KYMPOUROPOULOS
Georgios
KYRTSOS
Ioannis
LAGOS
Vangelis
MEIMARAKIS
Lefteris
NIKOLAOU-ALAVANOS
Kostas
PAPADAKIS
Dimitrios
PAPADIMOULIS
Maria
SPYRAKI
Elissavet
VOZEMBERG-VRIONIDI
Theodoros
ZAGORAKIS

List of INACTIVE MEPs. Who ended their mandate before end of term.

Kyriakos
VELOPOULOS


End of mandate:
July 6, 2019